Voordelen van mestscheiding

Mestscheiden is het scheiden van mest in vloeibare delen en in vaste delen (dikke en dunne fractie). Door mestscheiding met een mestscheider heeft u de mogelijkheid om vele malen efficiënter om te gaan met uw mest.

Mestscheiding biedt u onder andere de mogelijkheid om vele malen efficiënter om te gaan met de beschikbare nutriënten op uw bedrijf, maar kan ook vele andere voordelen bieden. Hierbij moet u denken aan voordelen op het gebied van bewerken en verspreiden, opslag en conservering, beperking van uitspoeling maar ook het creeëren van nieuwe waardevolle producten uit drijfmest zoals boxstrooisel!

1. Betere benutting van de in mest aanwezige nutriënten N, P en K

De meststoffen Stikstof, Fosfaat en Kali komen beter tot hun recht als gerichter qua tijd en samenstelling op het land worden aangebracht. Mestscheiding biedt deze mogelijkheid.

2. Besparing opslagcapaciteit

Door de dikke fractie uit de drijfmest te verwijderen ontstaat een stapelbare mest die buiten op is te slaan of al in de winter op bouwland uit te rijden is. Hierdoor wordt dure opslagcapaciteit bespaard. Gemiddeld wordt door scheiding in dikke en dunne fractie 20 tot 25% opslagcapaciteit bespaard.

3. Makkelijker te verwerken mest

De dunne fractie biedt veel voordelen bij het uitrijden met een z.g.n. sleepslangsysteem. Veel makkelijker verpompbaar dan drijfmest. De dikke fractie kan met een traditionele mestverspreider worden opgebracht.

4. Goedkopere mestafvoer

Als mest moet worden afgevoerd van het bedrijf is snel voordeel te halen. De dikke fractie is gewild als organische meststof voor akkerbouw of bodemverbeteraar. Ook afvoer naar natuurgebieden is vaak alleen toegestaan in de vorm van vaste mest.

5. Gebruik van dikke fractie als boxstrooisel

Na voldoende droging is de dikke fractie super geschikt als boxstrooisel. De strooiselkosten op een melkveebedrijf vormen gemiddeld een flinke kostenpost!

6. Investeren met subsidie

De mestscheiders van Keydollar zijn in aanmerking gekomen voor de subsidie Milieuvriendelijke Maatregelen

Lees meer over de voordelen van mestscheiden

Wilt u weten wat de voordelen van mestscheiden voor u zijn?!

Neem dan contact met ons op. Bel ons op nummer 06 127 093 59 een verhelderend gesprek en gedetailleerde inventarisatie in wat het scheiden van mest op uw bedrijf kan opleveren. Of bezoek onze website met onze mestscheider

Dit bericht is geplaatst in Persberichten met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.