Oranje Vermogensmanagement BV over Vermogensbeheer

Onder vermogensbeheer wordt verstaan het beheren van het vermogen van een particuliere belegger, bedrijf of stichting door een daarin gespecialiseerde organisatie. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen individueel vermogensbeheer of collectief vermogensbeheer. Individueel maatwerk vermogensbeheer is over het algemeen pas mogelijk wanneer een belegger de vermogensbeheerder een aanzienlijk vermogen toevertrouwd, meer dan € 100.000, Collectief vermogensbeheer is al mogelijk vanaf een paar euro.

Individueel vermogensbeheer
Bij individueel vermogensbeheer maakt de vermogensbeheerder samen met de cliënt afspraken over de werkwijze en de invulling van de effectenportefeuille over de diverse beleggingsinstrumenten. De vermogensbeheerder stelt een cliëntprofiel op nadat er een intakegesprek met de cliënt heeft plaatsgevonden. In dit cliëntprofiel komt naar voren wat de doelstelling van het vermogen is, hoe de financiële situatie van de cliënt is en welke risico’s de cliënt kan en wil nemen.

Er zijn twee juridische vormen te onderscheiden, te weten; vermogensbeheer volgens een volledige volmacht en vermogensbeheer volgens een beperkte volmacht, ook wel een adviesrelatie genoemd. Bij een volledige volmacht heeft de vermogensbeheerder de vrijheid om, binnen de vooraf gemaakte afspraken, beleggingen te wijzigingen binnen de effectenportefeuille uit te voeren. Bij een beperkte volmacht kan de vermogensbeheerder alleen een wijziging uitvoeren als hij daarvoor de uitdrukkelijke goedkeuring van de cliënt heeft. Hierbij blijft de cliënt eindverantwoordelijke voor de effectenportefeuille.

Dit bericht is geplaatst in Financien, Maatschappij. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.