Nieuw fonds kan 921.000 woningen verduurzamen

Volgens een onderzoek kan een duurzaam investeringsfonds 921.000 woningen verduurzamen. Dat zorgt voor een jaarlijkse besparing van €388 mln. 921.000 woningen kunnen een sprong maken van energielabel rood (D-G) naar groen (A-C) als het Nationaal Fonds voor Energiebesparing (NFEB) wordt opgericht. Dat betekent een besparing van €388 mln. Een rapport over de haalbaarheid van het NFEB is onlangs aangeboden aan minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst. Consultancybedrijf PwC had de regie van het onderzoek in handen.

Met het fonds zou een bedrag van €1,2 tot €2,7 mrd gemoeid zijn. Dat bedrag kan worden ingezet om energiebesparende maatregelen als spouwmuurisolatie te financieren. Alleen investeringen met een terugverdientijd van tien jaar komen in aanmerking. “De energiebesparing is in alle scenario’s hoger dan de kosten voor financiering,” valt in het onderzoek te lezen.

Duurzame maatregelen zijn rendabel

Veel duurzame maatregelen zijn al lang rendabel, maar de terugverdientijd wordt vaak te lang gevonden. Daarnaast is bijvoorbeeld het rendement op zonnepanelen en spouwmuurisolatie wel stabiel, maar te laag om een investeringsexplosie op gang te brengen.

Financiële garantstelling van de overheid kan de rentekosten van investeringen omlaag brengen, waardoor het voor financiers opeens een stuk interessanter wordt om duurzaam te investeren. In de financiële wereld staat dit bekend als hefbomen (leveraging). Bij hefbomen wordt met een beperkte hoeveelheid publiek geld een grote hoeveelheid privaat geld aangetrokken.

Wanneer de overheid via hefbomen garant staat voor de leningen die zijn gemoeid met de duurzame investeringen, zullen de rentekosten afnemen van maximaal 10 procent naar 6 tot 8 procent. Behalve het voordeel van duurzamere woningen levert de NFEB 3.000 extra banen op. Eerder pleitte Energie Centrum Nederland (ECN) in Den Haag al voor een groen investeringsfonds.

Het fonds

Via besparingen op de energierekening worden investeringen die gedaan zijn door het NFEB terugbetaald. Die besparing zal volgens het onderzoek de investeringskosten ruimschoots dekken, zodat er winst wordt gemaakt. De aflossingen worden vervolgens direct teruggepompt in het fonds. Hiermee worden weer nieuwe investeringen bekostigd.

Energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, kan tot een nationale besparing van 21 petajoule per jaar leiden. Dat staat gelijk aan het gasverbruik van 375.000 huishoudens. Een enorme besparing. Uitgedrukt in geld komt die neer op €388 mln per jaar bij een gemiddelde gasprijs van 65 eurocent per kubieke meter. De terugverdientijd valt daarmee ruimschoots binnen de tien jaar.

Green Deal

Het onderzoek is onderdeel van het Green Deal-beleid van de overheid. Uitgangspunt van Kabinet Rutte-II is dat de overheid en het bedrijfsleven samenwerken om Nederland te verduurzamen. De kostenverdeling van het onderzoek laat zien hoe zo’n Greendeal er in de praktijk uitziet. De haalbaarheidsstudie heeft in totaal €255.000 gekost. Den Haag nam €100.000 voor zijn rekening en een conglomeratie van energiebedrijven, banken en brancheverenigingen €155.000.

Dit bericht is geplaatst in Persberichten met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.