Lijst bijzondere bomen

Minder regels en minder procedures. Dat was in 2010 de aanleiding voor de gemeente Rheden om de regels voor het kappen van bomen te veranderen. De gemeenteraad heeft besloten dat voor het kappen van bomen alleen een vergunning nodig is als deze boom op een lijst van bijzondere bomen staat.

In 2011 is door de gemeente geïnventariseerd welke particuliere én gemeentelijke bomen in aanmerking komen om geplaatst te worden op de lijst bijzondere bomen. Op de lijst van 2011 staan 1025 particuliere en 6350 gemeentelijke bomen. Samen met de groene belangenorganisaties wordt bekeken of er nog meer bomen op de lijst thuis horen.

Nieuwe bomen aandragen

Inwoners van de gemeente kunnen nieuwe bomen voor op de lijst aandragen. Tot 21 februari kunnen zij bomen aanmelden via de website van Rheden of telefonisch. Het gaat hierbij om zowel particuliere als gemeentelijke bomen.

Criteria

Een boom komt op de lijst als hij voldoet aan één van de volgende criteria:

– De boom is van groot belang voor de aankleding van de straat;

– De boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom;

– De boom heeft een cultuurhistorische waarde;

– De boom is een belangrijke karakteristiek in het landschap

– De boom is een gedenkboom, of is een zeldzaam boomsoort of -type;

– De boom heeft een meer dan normale ecologische betekenis.

In de week van 25 februari heeft de beoordeling plaats. Twee onafhankelijke boomdeskundigen, twee gemeentelijke deskundigen, iemand van de BKV en de dorpscoördinator bepalen ter plaatse of de boom voldoet aan de criteria en geplaatst wordt op de lijst. De lijst bijzondere bomen is dynamisch; er kunnen altijd bomen toegevoegd of verwijderd worden. Om deze reden wordt de lijst van bijzondere bomen om de 4 à 5 jaar geactualiseerd. Voor de zomer wil de gemeente de nieuwe lijst vastgesteld hebben.

Beschermde status

Bomen die op de lijst bijzondere bomen staan hebben een beschermde status. Ze kunnen alleen gekapt worden als de gemeente een omgevingsvergunning afgeeft. De voorlopige lijst wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het verminderen van regels mag er niet toe leiden dat bijzondere bomen gekapt worden.

Overleg

Het traject voor het opstellen van een nieuwe lijst bijzondere bomen is ontstaan na overleg met de Werkgroep en Stichting Behoud Karakter Velp (BKV). BKV trad daarbij op als woordvoerder van 27 belangenverenigingen uit de gemeente. In een aantal gesprekken zijn de pijnpunten besproken en is in goed overleg gekozen voor een grotere betrokkenheid van de belangenverenigingen bij het opstellen van de nieuwe lijst. “De basislijst was een raamwerk die verder geoptimaliseerd moest worden”, aldus Wim van Tilborg van BKV. “In overleg met de gemeente gaan we naar een goede bomenlijst en krijgen we te maken met minder bureaucratie en formulieren. En dat is winst voor de bevolking van Rheden”. Verantwoordelijk wethouder Tiemens knikt instemmend.

Bron: Het Rheden Nieuws

Dit bericht is geplaatst in Persberichten met de tags , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.