Kledingmerken hebben te maken met omzetverliezen

De kledingindustrie had in juli 2005 wederom te maken met omzetverliezen. De toegenomen afzetprijzen konden niet verhinderen dat ook het volume van de gemiddelde dagomzet kleiner werd. De waarde van de ontvangen orders bij kledingmerken was lager dan juli 2004. Ook de productie per gemiddelde werkdag was kleiner.

Omzet lager in juli 

Het zijn geen beste jaren in de textiel-, kleding- en lederindustrie. Al sinds 2000 is jaarlijks sprake van een daling van de omzet. De omzetresultaten van 2005 zijn ook al niet best. In het eerste half jaar daalde de omzet in de branche met ruim 3,5 procent. Juni 2005 zorgde echter voor een kleine opleving met een 3 procent hogere omzet dan in juni 2004. Maar in juli was de omzet opnieuw lager en wel ruim 8 procent. Met een ruim 9 procent lagere omzet waren de buitenlandse omzetverliezen groter dan de binnenlandse. Op de thuismarkt werd namelijk een omzetverlies geleden van bijna 7 procent.

De afzetprijzen in de branche waren in juli voor de tiende maand op rij hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Als het prijseffect en het verschil in het aantal werkdagen verdisconteerd worden met de omzetuitkomsten resulteert het volume van de gemiddelde dagomzet. Dit omzetvolume was in juli ruim 5 procent kleiner dan in juli 2004. Voor de exportmarkten was dit volume bijna 6 procent kleiner. Op de binnenlandse markt was het volume van de gemiddelde dagomzet een krappe 5 procent kleiner.

De negatieve omzetontwikkeling in juli 2005 deed zich voor in alle delen van de branche. Vooral de slechte resultaten van de kledingindustrie op de buitenlandse markt waren opvallend. Daar was het volume van de gemiddelde dagomzet met bijna 30 procent fors kleiner dan in juli 2004, terwijl dat op de binnenlandse markt juist bijna 8 procent groter was.

Orderontvangsten iets lager 

De orderontvangsten in de textiel-, kleding- en lederindustrie lagen in juli ruim 1 procent onder het niveau van dat van juli 2004. In de textielindustrie bleef de waarde van de orderontvangst nagenoeg gelijk. Zowel in de kledingindustrie als in de lederindustrie waren de orderontvangsten lager dan in juli 2004. De afname van de orderontvangsten in de kledingsindustrie was met ruim 4,5 procent het grootst. In de lederindustrie bleef de schade beperkt tot ruim 3 procent.

Prijzen blijven stijgen 

In juli 2005 lagen de afzetprijzen voor de textielindustrie bijna 2 procent hoger dan in juli 2004. Het was de tiende maand op rij dat de afzetprijzen hoger waren dan in de vergelijkbare maand van het voorgaande jaar. Op de binnenlandse markt was de prijsstijging bijna 2,5 procent. En op de exportmarkten waren de prijzen bijna 1 procent hoger. Doordat de verbruiksprijzen bijna 1,5 procentpunten meer stijgen dan de afzetprijzen bleven de marges in deze branche onder druk staan.

In de textielindustrie kwamen de afzetprijzen in juli ruim 1 procent hoger uit. Voor de kledingindustrie bleef het verschil beperkt tot ruim 0,5 procent en in de lederindustrie waren de prijzen bijna 6 procent hoger.

Productie weer lager in juli 

Het volume van de gemiddelde dagproductie was in juli ruim 7 procent lager dan in juli 2004. De toename van de productie lijkt daarmee een opleving van incidentele aard te zijn geweest. Want het productievolume was in die maand voor het eerst in achttien maanden weer gegroeid en wel met bijna 3 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde opnieuw kleiner 

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de textiel-, kleding- en lederindustrie was in het eerste kwartaal van 2005 bijna 6 procent kleiner dan in het vergelijkbare kwartaal van 2004. De afname op jaarbasis bedroeg bijna 1,5 procent. In 2003 lag het volume van de bruto toegevoegde waarde al bijna 6 procent lager.

Bron: Nieuwsbank.nl

Dit bericht is geplaatst in Persberichten. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.